Náš Team

Josef Hrnčiřík-Jednatel

V roce 2005 firmu založil a díky spokojenosti zákazníků a konzistenci kvality naší práce firma stále roste. Jeho úkolem je komunikace se zákazníky, administrace a dohled na to, aby technologie výroby vždy odpovídala požadavkům zákazníka. Za zmínku určitě stojí, že stejně důležitá je pro něj i spokojenost našich zaměstnanců. Ostatně sám začínal jako běžný soustružník, než se v něm zrodila myšlenka založit vlastní firmu a dělat věci jinak.

Radoslava Petrů-Vedoucí výroby

Ve firmě pracuje od roku 2014. Zabývá se plánováním výroby a komunikací se zaměstnanci i zákazníky. Má radost z každé dobře odvedené práce, a proto se snaží své spolupracovníky motivovat k nejlepším výsledkům. Práci deleguje s tisícinovou přesností a svými schopnostmi a postupy vždy docílí maximálního úspěchu a minimální zmetkovosti.

Radka Červeňanová-Technik kooperací

Stála při samém zrodu firmy. Je zodpovědná za řádnou revizi každé zakázky a její důkladnou evidenci a je schopná bez problému za den ujet stovky kilometrů a rozvézt tuny materiálu a polotovarů našim partnerům k obrobení nebo povrchovkám. Přitom nám domluví co nejrychlejší termíny tak, aby nám zakázky odsýpaly rychloposuvem.